… עם השלמת הקמתה של אכסנית הנוער בבית שאן , אני מבקש להודות לך , לאחיך לבני משפחתך והעובדים שהיו מעורבים בהקמת האכסניה …
אני מבקש להביע בזאת את הערכתי על הרצינות , השקדנות והעבודה האיכותית בזמן שהוקצב לכל פרוייקט . מעל הכל עומדת לזכות החברה ולזכותך הרוח הטובה ומאור הפנים בכל הדרגים שאותם באנו בקשרי עבודה .

אורי דגול אגודת אכסניות נוער בישראל