ברצוני לציין , כי החברה עמדה בלוחות זמנים שהוכתבו לה , וכן יש לציין את המקצועיות של כל צוות המבצעים השייכים לחברת “האחים אבו עיאש” .
לשם השגת תוצאות משביעות רצון בשימור המבנים ההיסטוריים המורכבים , קשה להפריז בחשיבות הביצוע והאחראים על הביצוע . חברת “האחים אבו עיאש” על צוות עובדיה והגישה המקצועית של מנהליה , מאפשרים לאדריכל השימור לתכנן ולקבל את האיכויות המיוחדות הנדרשות במבנים אלו לשביעת רצונו שלל הלקוח .

אמנון בר אור – אדריכל אוניברסטית ת"א