… עבודותיכם במוסדותינו בוצעו בלוח זמנים נכונים מההתחלה עד סוף וסיום העבודות , ובדיוק מעולה וגמר יפה ומסודר ומעורר תשומת לב כל הנכנסים לבניינים היפים האלה ..
יחסכם ויחס הנהלת חברתכם ומהנדסיכם וצוות העובדים והפועלים של חברתכם היה מצוין ולאורך כל תקופות העבודות , דבר החשוב לנו מאוד כמוסדות חינוך ותרבות . עבודותיכם אשר ביצעתם במוסדותינו הרשימו את ההנהלות וצוותי המורים והעובדים וההורים הרבים רושם יפה , נוח ואחראי ,דבר זה מעודד אותנו מאוד להמשיך לעבוד אתכם בתוכניותינו העתידיות.

הארשמנדריט ד”ר אמיל שופאני מוסדות חינוך ותרבות