חברת האחים אבו עיאש בנתה במכללה שלנו מבני ציבור בהיקף רחב במשך 10 השנים האחרונות …פועלת ברמה מקצועית גבוהה ובאמינות ראויה לציון .
קבלני המשנה של החברה נבחרים בקפידה ונמצאים תחת פיקוח ודרישות מחמירות ובכך אנו מקבלים תוצאות מיטביות .
כמו כן ראויה לציון התקשורת הטובה , המקצועית והענינית בין הקבלן לבין הפיקוח , התכנון והמזמין . החברה עומדת בלו”ז ונענית בנדיבות וגמישות לדרישות נוספות ולשינויים המתבקשים במהלך הבנייה .

דוד פרידמן מכללת