חברת האחים אבו עיאש בע”מ ביצעה עבור הסוכנות היהודית לאורך שנים מבנים ציבור מסוגים שונים בהיקפים של למעלה מ-100,000,000 ₪.
לרשות חברת האחים אבו עיאש עומד צוות מקצועי ומנהלי עבודה מהרמה הגבוהה ביותר הבאה לידי ביטוי באיכות הבניה הגבוהה לה אנו זוכים לקבל מכל פרוייקט הנבנה על ידם .
הננו לציין לשבח את המסירות , הזמינות והנכונות של כל עובד בחברה למתן שירות הטוב והנאמן .

דוד בן אברהם (בנג’ו) הסוכנות היהודית לארץ ישראל